Na Svetový den zivotního prostredí Schréder zvysuje svuj závazek #BeatPlasticPollution

Dnes je Světový den životního prostředí a tento rok je věnován zvyšování povědomí o znečištění planet plasty. Podle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) se na celém světě každou minutu zakoupí jeden milion plastových lahví, zatímco celosvětově se každý rok spotřebuje až pět bilionů plastových sáčků. Celkem polovina všech vyrobených plastů je určena pro jednorázové použití – použije se jen jednou a pak se vyhodí. Méně než 10% se recykluje. To jsou alarmující statistiky v dnešní době.

Ve společnosti Schréder si tento den připomínáme posílením našich opatření v boji proti plastovému odpadu.

Před třemi lety, když jsme zahájili naši strategii Společně pro naši budoucnost, jsme se zavázali zakázat plastové lahve na nápoje na jedno použití, plastové kelímky a plastové příbory ve všech našich kancelářích a továrnách po celém světě, protože se významně podílejí na znečištění plasty.

Pro zdůraznění významu tohoto zákazu byly distribuovány lahve na vodu, sklenice a kelímky a instalovány fontánky, které vydávají bezplatně filtrovanou pitnou vodu, aby zaměstnanci mohli tyto opakovaně použitelné nádoby snadno naplnit. Tato iniciativa probíhá, většina našich subjektů již plasty na jedno použití zakázala.
 

Plasty na jedno použití jsou obrovskou hrozbou pro naši planetu. Nejlepším způsobem, jak se vyhnout znečištění plasty a plýtvání zdroji, které jdou na jeho výrobu, je jednoduše omezit používání plastů. Zákaz plastových lahví, kelímků a příborů ve všech našich zařízeních byl jednoduchým a logickým krokem ke snížení naší plastové stopy a hnací silou pozitivní změny.

Werner de Wolf - Schréder CEO
Werner de Wolf
CEO - Schréder

Toto opatření není jediným krokem, který podnikáme ke snížení naší plastové stopy.
 

Testování nových řešení pro naše produkty

Zatímco při výrobě našich svítidel používáme málo plastů, optické díly mohou být vyrobeny pouze z plastů. Hledáme alternativy, které mají nižší ekologickou stopu.

Dostupnost bioplastů se jeví jako platné řešení, které budeme dále zkoumat, abychom tento problém vyřešili, a již jsme začali definovat vhodné materiály, které nahradí všechny plasty, které používáme, bio-alternativami. Náš plán je dokončit testování a validaci materiálů do konce roku 2023 a nahradit fosilní plasty, které v současnosti používáme, bio-plasty od roku 2024.
 

Opakovaně použitelné obalové systémy

Obaly jsou nezbytné pro ochranu našich výrobků, ale také usilovně pracujeme na omezení zbytečných plastů v našich obalech. Spolu s našimi dodavateli hliníku používáme opakovaně použitelné plastové přepravky pro balení, skladování a přepravu zboží. V následujících měsících rozšíříme jejich použití na více dodavatelů, čímž dále snížíme náš plastový odpad.
 

Urychlení přechodu na oběhové hospodářství

Kromě omezení plastů podporujeme naše zákazníky při vytváření oběhového hospodářství. V roce 2020 jsme bez standardní certifikace pro dodržování pravidel oběhového hospodářství v odvětví osvětlovací techniky uvedli na trh značku Circle Light Label, která hodnotí oběhovost svítidel na základě 12 objektivních kritérií. Hodnotí výkon, údržbu, renovaci, demontáž a recyklační potenciál. To znamená, že naše svítidla budou fungovat co nejdéle s minimální stopou, než budou moci být znovu použita, renovována a poté recyklována, což pomůže našim zákazníkům snížit množství odpadu a přispět k ekologičtější planetě.

Budeme i nadále ruku v ruce s našimi zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a partnery hledat nové způsoby, jak snížit naši plastovou stopu a urychlit růst v rámci oběhové ekonomiky. Naše strategie udržitelnosti Společně pro naši budoucnost jde nad rámec snižování našeho dopadu na životní prostředí: jde také o vytváření lepšího životního prostředí a života pro naše zaměstnance a společnost obecně.