Smart systémy osvětlení, které čelí dnešním i budoucím výzvám

Města se neustále rozrůstají a čelí mnoha výzvám, a proto potřebují technologie, které jim otevřou možnosti volby a umožní jim orientovat se v měnící se budoucnosti. 

Otevřené a vzájemně spolupracující systémy otevírají nesčetné možnosti a umožňují obcím a městům propojovat stávající infrastrukturní prostředky a rozšiřovat systémy podle toho, jak se vyvíjejí jejich vlastní potřeby. Stáhněte si tuto bílou knihu a přečtěte si, jak otevřené a vzájemně spolupracující systémy umožňují městům: 

  • vytvořit inovativní ekosystém;
  • integrovat stávající prostředky;
  • vybrat si preferované dodavatele a technologie;
  • zajistit budoucnost své infrastruktury;
  • přispět k oběhovému hospodářství.
Schréder EXEDRA is modular to open up choices for cities
Interoperabilní systém Schréder EXEDRA propojuje všechna osvětlovací zařízení, aby pomohl londýnské městské části Haringey splnit cíle dekarbonizace

Města se podílejí na celosvětových emisích CO2 z více než 70 % a vedoucí představitelé měst se obracejí k inovativním řešením, aby se podíleli na boji proti změně klimatu. Londýnská čtvrť Haringey zahájila svůj akční plán na ochranu klimatu, jehož cílem je snížit emise uhlíku a napomoci tak Londýnu, aby se do roku 2030 stal městem s nulovými emisemi uhlíku. 

V roce 2020 se po modernizaci všech pouličních svítidel na technologii LED rozhodla propojit celou infrastrukturu osvětlení, aby dosáhla dalších úspor a rozšířila možnosti připojení.  

Systém Schréder EXEDRA propojuje více než 15 000 zařízení, včetně svítidel Schréder i jiných výrobců, s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel, zefektivnit provoz a snížit spotřebu energie a emise uhlíku.

Přečtěte si více o cestě Haringey k inteligentnímu osvětlení
Haringey has reduced its carbon emissions by 69% thanks to Schréder EXEDRA
Share this page