Využijte data pro automatizaci procesů a zajistěte výhody pro všechny

Aby bylo město skutečně smart, musí využívat technologie a data k automatizaci úkolů a reagovat na měnící se potřeby v reálném čase. Vyzbrojeny poznatky mohou inteligentní systémy osvětlení maximalizovat svůj výkon od přizpůsobení jasu dopravním a povětrnostním podmínkám v reálném čase až po omezení manuálních zásahů. 

Přečtěte si náš White paper a zjistěte více o: 

  • typech procesů, které lze automatizovat; 
  • o tom, jak automatizace funguje;
  • o tom, jak může automatizace pomoci městům přizpůsobit se neustálému rušení;
  • významu platformy cloud computingu; 
  • jak z toho mohou těžit všichni od občanů až po provozovatele. 
Schréder EXEDRA automation driven white paper
Bad Hersfeld dělá dobrá rozhodnutí díky automatizaci od společnosti Schréder EXEDRA

Místní úřady v Bad Hersfeldu, které pevně věří ve využívání digitálních technologií k hledání dlouhodobých řešení, chtěly inteligentní síť osvětlení, která by jim pomohla zajistit bezpečnost občanů a zároveň spotřebovat méně energie v rámci boje proti změně klimatu a ochrany životního prostředí.

Nové pouliční osvětlení integruje senzory, které shromažďují údaje o počasí, dopravě a životním prostředí, které jsou odesílány na platformu a vyhodnocovány v reálném čase. Díky automatizačnímu výkonu systému Schréder EXEDRA se osvětlení v těchto oblastech přizpůsobuje provozu a využívání silnic v reálném čase. Tím se maximalizuje bezpečnost chodců a řidičů během dopravní špičky a šetří se energie v době, kdy je pohyb velmi malý nebo žádný.

Přečtěte si více o inteligentním osvětlení v Bad Hersfeldu.
Thanks to automation, Schréder EXEDRA adapts lighting levels according to weather conditions in Bad Hersfeld
Share this page