Připojeno-připraveno: chytrá volba dnes pro chytré město zítra
 

Vzhledem k tomu, že města jsou zodpovědná za více než 70% celosvětových emisí CO2, potřebují představitelé měst inovativní řešení, aby sehráli svou úlohu v boji proti klimatickým změnám. Výběr osvětlení v tom může hrát obrovskou roli. Správné osvětlení totiž může městům umožnit šetřit energií, snižovat svou uhlíkovou stopu, eliminovat světelné znečištění a zajistit, aby jejich aktiva byla součástí oběhového hospodářství. 

Tato bílá kniha vysvětluje, jak díky dnešním investicím do propojených pouličních světel mohou města do budoucna zabezpečit svou infrastrukturu a přizpůsobit se potřebám zítřka bez nákladných dodatečných zásahů.

Download the white paper to learn why connected-ready lighting is an essential investment
Heiningen, propojené a propojeně připravené město

Instalací propojených pouličních světel si mohou města, obce a vesnice všech velikostí ponechat své možnosti otevřené, dokud si nebudou absolutně jisti, co chtějí dělat; volbou udržitelnosti a úspor do budoucna. 

 „Bylo by frustrující zjistit, že by mělo smysl mít osvětlení zahrnuto do chytrého systému, avšak zpětně by bylo jejich propojení příliš drahé. Proto dává smysl zaplatit přiměřenou přírážku již nyní a těžit z těchto benefitů v budoucnosti.”

Norbert Aufrect
Starosta – Heiningen

Read more
Heiningen installed connected-ready luminaires and switched to a smart system at a later stage, saving time and money