Snadné volby, lepší města: Jak funguje Schréder EXEDRA pro každého?

Robert Opala - Business Development Manager - Schréder Nordic AB
Robert Opala
Business Development Manager - Schréder Nordic AB

Stále více lidí na celém světě žije, pracuje a tráví svůj volný čas ve městech. Podle Organizace spojených národů budou do roku 2050 dva ze tří lidí pravděpodobně žít ve městech. To znamená, že do poloviny století by v městských oblastech mohlo přibýt přibližně 2,5 miliardy lidí, kteří si zaslouží efektivní infrastrukturu a systémy pro každodenní život.

Poskytování těchto služeb je náročný úkol. Různé zúčastněné strany, včetně místních samospráv, soukromých společností a poskytovatelů bydlení, musí splnit očekávání občanů. Používání systému centrální správy (CMS) pro potřeby infrastruktury, jako je osvětlení, konektivita a dopravní systémy, nabízí úspory energie, optimalizovanou úroveň osvětlení a snížení času a nákladů na údržbu.

Ve společnosti Schréder jsme vyvinuli systém Schréder EXEDRA tak, aby byl jednoduchý (Simple), Modulární, Automatizovaný, Rezistentní a důvěryhodný (Trustable) - jako každá možnost na trhu. V tomto blogu vysvětlujeme, jak je Schréder EXEDRA jednoduchá a intuitivní pro každého, kdo ji používá. Stejně jako u smart telefonů mohou uživatelé získat požadované výsledky - plynule fungující inteligentní osvětlovací systémy - aniž by se museli starat o to, co je uvnitř krabice.


Proč jedoduchý (Simple)?  

Smart systémy pouličního osvětlení představují technologický skok ve správě městské infrastruktury. Kromě své primární funkce osvětlovat ulice zjednodušují provoz a maximalizují efektivitu. Systém Schréder EXEDRA usnadňuje spolupráci mezi zúčastněnými stranami: pokud úřad starosty, dodavatel údržby a sdružení obyvatel rozumí tomu, jak jsou systémy spravovány, problémy se řeší snadněji a rychleji.  

Schréder EXEDRA se snadno uvádí do provozu a přináší okamžité výhody pro správu a údržbu majetku.  Je to jednoduché, hned od samého počátku. Komponenty typu plug-and-play zjednodušují proces nastavení a snižují potřebu specializovaných technických dovedností. Jakmile je prostředek nainstalován, je připojen.

Kromě toho se snadno přizpůsobuje a umožňuje rostoucím městům držet krok s demografickými změnami. Automatické zadávání, monitorování a podávání zpráv znamená, že zásahy lze předvídat a rychle řešit. Systém je interoperabilní, takže stávající prostředky lze zapojit s minimálním úsilím. Otevřené standardy a protokoly vytvářejí strukturu, která bezproblémově spolupracuje se softwarovými a hardwarovými řešeními třetích stran.

Schréder EXEDRA is Simple so all stakeholders can benefit from its features


Rychlý, chytrý, adaptivní

Jednou z nejatraktivnějších vlastností systému Schréder EXEDRA je jeho snadné nastavení. Automatizované uvedení do provozu a návrh znamená, že prostředky jsou okamžitě integrovány do systému bez nutnosti ručního zásahu. Robustní automatizační systém navíc umožňuje správcům měst zefektivnit provoz a automatizovat opakující se úlohy prostřednictvím vlastních rutin a pravidel.

Díky systému Schréder EXEDRA se základní údaje o svítidlech automaticky načítají a aktualizují prostřednictvím technologie RFID nebo ekosystému ZD4i. To je jen začátek snadné spolupráce: díky přímému přístupu ke každému jednotlivému pouličnímu svítidlu v systému je správa majetku jednoduchá po celou dobu životnosti jednotky. A to znamená každé zařízení: spolupracujeme s konsorciem chytrých měst, abychom zajistili interoperabilitu našich systémů. Ve světě, kde záleží na udržitelnosti, by města měla usilovat o co nejlepší využití své infrastruktury.

Pokud místní úřady již nainstalovaly svítidla připravená k připojení se  Zhaga nebo NEMA nody, aktivuje se funkce automatické inventarizace. Jejich jednoduchým připojením k systému Schréder EXEDRA se nahrají údaje o umístění, příkonu, optice atd. To je jen jedna z výhod instalace svítidel connected-ready.

Samostatně automatické uvedení do provozu automatizuje proces přidávání pouličního osvětlení a prostředků a testování jejich konfigurace. Pokud je instalace úspěšná, svítidla se díky systému Schréder EXEDRA zapnou a vypnou a následně ztlumí, aby ukázala, že vše funguje.  
 
Tyto dva faktory zjednodušují instalaci systému veřejného osvětlení. Automatizace může být také použita pro zjednodušení pomocí konfigurace plánů a profilů stmívání, nastavení vlastních skupin svítidel a vzdáleného monitorování. 
 

Nové systémy pro stará města: Smart města v Polsku

Wloclawek je jedním z nejstarších měst v Polsku. Díky historickým památkám, muzeím a parkům si místní úřady přály, aby jeho budoucnost byla stejně působivá jako jeho minulost. V rámci akčního plánu města na zlepšení veřejné infrastruktury se místní úřady rozhodly přejít na LED osvětlení a instalovat systém Schréder EXEDRA. Město nyní zdobí více než 2 400 propojených svítidel, která zvyšují bezpečnost chodců, cyklistů i řidičů a zároveň výrazně snižují spotřebu energie.

Automatizovaná inventarizace a monitorování usnadňují správu majetku. Data jsou přístupná odkudkoli a poskytují přehled o neustálém zlepšování sítě osvětlení. Systém automaticky detekuje poruchy a spouští alarmy pro rychlý zásah. A mobilní verze umožňuje úřadům kontrolovat stav na cestách, což zajišťuje provozní efektivitu.  

The city of Wloclawek deployed its smart lighting in no time and benefits from energy and maintenance savings thanks to Schréder EXEDRA

Výsledky lze jednoduše interpretovat: Wloclawek dosáhl úspory energie o více než 40 % a úspory na údržbě o 16 %. A instalace systému Schréder EXEDRA ušetřila čas i peníze, protože systém dokáže poskytnout další informace o zjištěných závadách, takže týmy mohou na místo dorazit se správnými díly a nástroji.

Cesta města Wloclawek je zářným příkladem toho, jak využití smart technologií může vytvořit bezpečnější, efektivnější a udržitelnější budoucnost města. Díky jednoduchosti, která je základem, mohou systém snadno rozšiřovat, zatímco jejich hrdá historie růstu bude pokračovat.
 

Výkonné platformy, jednoduché struktury

Ve světě, kde jsou smart telefony běžné, lidé očekávají intuitivní uživatelské rozhraní. Přejetí prstem, kliknutí a rolování nahradily příkazy psané na klávesnici. Schréder EXEDRA je stejně snadno přístupná jako mobilní aplikace, s jednoduchým, přehledným rozhraním. To umožňuje monitorování v reálném čase s okamžitým přístupem ke stavu každého připojeného svítidla. Schréder EXEDRA ukazuje pracovníkům přesná místa výskytu problémů, aby bylo možné závady rychle odstranit. Má také systém správy zásob, takže náhradní díly jsou uvedeny v seznamu, což snižuje prostoje.

Uživatelé mohou nastavovat alarmy, vytvářet tikety pro konkrétní svítidla a přiřazovat je operátorům údržby - tím je zajištěna jasná a efektivní komunikace mezi všemi, kteří se podílejí na řešení problému. Všem zúčastněným stranám jsou k dispozici snadno dostupné údaje, jako je geolokace (zobrazení na mapě) a nástroj pro vyhledávání ID nebo QR kódu, které usnadňují práci na vadných svítidlech a maximalizují efektivitu týmu v terénu.

Shromažďování a analýza dat v průběhu času umožňuje prediktivní údržbu, při níž jsou potenciální problémy identifikovány dříve, než vedou k poruchám. Tento strategický přístup prodlužuje životnost zařízení, maximalizuje dobu provozuschopnosti a dále omezuje náklady na zásahy - pomáhá městům dosáhnout cílů oběhového hospodářství.
 
Na systémové úrovni běží Schréder EXEDRA na platformě Microsoft Azure, takže odpadá nutnost zřizovat vlastní cloud. Místo hledání prostor, nákupu serverů a zřizování celé IT infrastruktury nabízejí komerční cloudová řešení větší odolnost, silnější ochranu kybernetické bezpečnosti a nižší náklady ve srovnání s budováním vlastní hostingové struktury. To umožňuje manažerům měst zefektivnit provoz a odstranit další výdaj z rozvahy.


Stáhněte si naši bílou knihu a dozvíte se více
 

Zachovejte jednoduchost 

Města by měla fungovat pro všechny a každý, kdo pro město pracuje, by měl mít možnost využívat jeho infrastrukturu osvětlení na maximum. Schréder EXEDRA vám dává možnost spravovat město jednoduše: dnes, ale i po deseti či více letech rozvoje.  

Investice do systému CMS nabízí přesvědčivou výhodu. Zjednodušení každodenních operací snižuje potřebu manuálních zásahů, zlepšuje provozní efektivitu a optimalizuje správu majetku. Přechod na systém Schréder EXEDRA nejen že zlepší městské prostředí, ale také přispěje k celkovému blahobytu obyvatel prostřednictvím chytřejších a udržitelnějších měst.  
 
Jednoduchý, automatizovaný systém se bez problémů přizpůsobí rozšiřování a změnám sítě. Smart systémy pouličního osvětlení představují změnu paradigmatu, přinášejí provozní efektivitu, přesné rozhodování a významné úspory, které překračují omezení tradičních metod - a Schréder EXEDRA je jednoduchou volbou pro smart budoucnost.
 

O autorovi
Robert se od mládí zajímá o IT, pracuje v oboru již více než 20 let a zastával různé pozice v oblasti řízení provozu a mezinárodního prodeje. Letos nastoupil do společnosti Schréder a přinesl své zkušenosti s podporou digitální transformace a rozšiřováním stávající infrastruktury osvětlení, aby pomohl městům řešit jejich problémy a pomohl jim přejít na smart technologie. 

Spojte se s Robertem na LinkedIn.