Bezpečné a časté přechody pro chodce jsou ve městech a obcích nezbytné k tomu, aby podporovaly prostředí pro pěší. Utvářejí chování chodců a vedou je k co nejbezpečnější trase. Správné osvětlení je klíčem k tomu, aby lidé přecházející přechod byli viditelní a aby se snížil počet úmrtí chodců v noci.
Společnost Schréder má dlouholetou historii ve vývoji specializované optiky pro osvětlení přechodů pro chodce, která splňuje doporučení a pokyny CIE.

Peddestrian test

Naše řešení LED osvětlení zajišťuje bezpečnost jak pro motoristy, tak pro chodce, a pomáhá jim tak sdílet veřejný prostor bezpečnějším způsobem:

  • zárukou toho, že přechod pro chodce je dobře viditelný a jasně odlišený od jeho okolí;

  • zajištěním potřebného svislého osvětlení, aby řidiči jasně viděli chodce přecházející silnici;

  • zajištěním vysoké jednotnosti přechodu pro chodce, což povzbudí lidi k tomu, aby využívali infrastrukturu a přecházeli silnici v bezpečí a pohodlí;

  • minimalizací oslnění řidičů a chodců;

  • sníží náklady díky nízké spotřebě energie a robustním materiálům, které zaručují dlouhou životnost.

Schréder pedestrian crossing lighting solutions deliver the vertical and horizontal illuminance to ensure safety for all

Klíčové pojmy pro osvětlení přechodů pro chodce

Horizontální a vertikální osvětlení

Horizontální osvětlení umožňuje chodci vidět značení vozovky a správně používat přechod pro chodce.
Vzhledem k tomu, že pozornost řidiče je přirozeně soustředěna asi 100 metrů dopředu, v městských oblastech pod úhlem asi 5°, je kritické, aby chodce rychle vnímal. Vertikální osvětlení chodce umožňuje řidiči vidět chodce a podle toho reagovat. Při rychlosti 50 km/h potřebuje průměrný řidič k zastavení asi 43 metrů.

Pedestrian crossings need lighting that provides a strong contrast with the road lighting

Výrazný barevný kontrast

Kontrast vytvořený odlišnou barevnou teplotou od okolního osvětlení vozovky je účinným způsobem, jak zvýraznit přechod pro chodce a přilákat pozornost řidičů.
Toho lze dosáhnout použitím bílých LED diod s odlišnou barevnou teplotou.

Schréder has lighting solutions for all possible pedestrian crossing configurations to ensure safety

Konfigurace osvětlení přechodů pro chodce

V závislosti na vaší infrastruktuře můžeme poskytnout různá řešení osvětlení, která vyhoví potřebám vašich přechodů pro chodce.

Jednosměrný provoz

Jedno svítidlo je schopno osvětlit přechod pro chodce pro jednoproudovou nebo dvouproudovou silnici, nebo širokou silnici včetně cyklistické stezky.

Jednosměrný provoz – tříproudová silnice

Druhé svítidlo bude nutné na opačné straně silnice.

Obousměrný provoz – čtyřproudová silnice

Dvě svítidla jsou nezbytná pro vytvoření pozitivního kontrastu pro provoz v obou směrech.

Více informací o osvětlení přechodů pro chodce naleznete v našem průvodci osvětlením.